سایر کالاهای مصرفی

تیغ بیستوری کیاتو

265,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP91

40,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آب مقطر ۵ لیتری

30,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

مارکر جراحی

30,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

وازلین

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

سواپ پنبه

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

اسپلینت داخلی بینی

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

گوش پاک کن نوک

21,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

پنبه رایا

19,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آبسلانگ

4,800 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آیس پک پزشکی

1,700 تومان3,800 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آبسلانگ کاشت

تماس بگیرید

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP90

تماس بگیرید

سایر کالاهای مصرفی

چست لید اسکین تکت

تماس بگیرید