سایر کالاهای مصرفی

تیغ بیستوری کیاتو

175,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آبسلانگ کاشت

155,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

ژل سونوگرافی پلی ژل

155,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP91

26,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP90

26,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

مارکر جراحی

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آب مقطر ۵ لیتری

18,500 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آیس پک پزشکی

1,500 تومان3,300 تومان

سایر کالاهای مصرفی

اسپلینت داخلی بینی

تماس بگیرید