سایر کالاهای مصرفی

تیغ بیستوری موریس

205,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ بیستوری کیاتو

205,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP91

35,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP90

35,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آب مقطر ۵ لیتری

30,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

مارکر جراحی

30,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

وازلین

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

سواپ پنبه

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

گوش پاک کن نوک

21,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آبسلانگ

4,800 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آیس پک پزشکی

1,600 تومان3,600 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آبسلانگ کاشت

تماس بگیرید

سایر کالاهای مصرفی

چست لید اسکین تکت

تماس بگیرید