سیفتی باکس چیست

سیفتی باکس یا سطل زباله های بیمارستانی نه تنها منجر به تخریب کمتر محیط زیست می شوند بلکه از آسیب های احتمالی به بیماران و پرسنل بیمارستان نیز جلوگیری کنند.

در گذشته یکی از مشکلاتی که پسماندهای بیمارستانی ایجاد می کرد آلودگی محیط زیست بود. با کمی تفکر می توان فهمید که سرنگ ها، باندها و پسماندهای خونی چقدر آلوده هستند. این زباله های آلوده در صورتی که در طبیعت رها شوند به محیط زیست و جانوران آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهند کرد. در صورت جدی شدن این آسیب ها ممکن است حتی باعث انقراض گونه های گیاهی و جانوری شوند و یا باعث شیوع انواع خاصی از بیماری های واگیردار در جوامع انسانی بشوند.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی انسان به میزان خطر زباله های بیمارستانی پی برد. با بهبود فنآوری بازیافت ظروف پلاستیکی و کاغذی به نام سیفتی باکس Safety Box یا جعبه مطمئنه جهت جمع آوری زباله هایی همچون سرنگ و پسماندهای دیگر اختراع شد.