کیسه خون و وسایل حجامت - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

کیسه فصد خون

20,000 تومان21,000 تومان