اکارتور تراشه

اکارتور تراشه، کند،تیز، انعطاف پذیر، سایز 15 و 16/5 و 17 سانتیمتر

تماس بگیرید

اکارتور تراشه، کند،تیز، انعطاف پذیر، سایز ۱۵ و ۱۶/۵ و ۱۷ سانتیمتر