اکارتور لمینکتومی بجلی(BADGLEY)

اکارتور لمینکتومی بجلی(BADGLEY)، سایز 44*55 میلیمتر،شعاع دهانه 180 میلیمتر و 4 دندانه

تماس بگیرید

اکارتور لمینکتومی بجلی(BADGLEY)، سایز ۴۴*۵۵ میلیمتر،شعاع دهانه ۱۸۰ میلیمتر و ۴ دندانه