اکسی هود OH1

تماس بگیرید

جابجایی 5 لیتر اکسیژن در دقیقه
ابعاد 20×20×14 سانتی متر