اکسی هود OH2

تماس بگیرید

جابجایی 7 لیتر اکسیژن در دقیقه
ابعاد 24×22×16 سانتی متر