بخور سرد آلتیما

بخور سرد آلتیما (ALTIMA)
حجم مخزن 8 لیتر

تماس بگیرید

بخور سرد آلتیما
مخزن ۸ لیتری
گارانتی یکساله
خاموشی خودکار پس از اتمام آب