بخور سرد آلتیما - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

بخور سرد آلتیما
مخزن ۸ لیتری
گارانتی یکساله
خاموشی خودکار پس از اتمام آب