تست کوررنگی ایشی هارا ۳۸ پلیت ایرانی

850,000 تومان

شناخته شده ترین تست کوررنگی، تست کوررنگی ایشی هارا است‌. این آزمون شامل صفحاتی با نقاط رنگی حاوی اعداد مختلف می‌باشد. هدف از طراحی آن فراهم ساختن امکان ارزیابی سریع و دقیق نقص بینایی رنگی یا کوررنگی مادرزادی است، افراد دارای اختلال کور رنگی اعداد را ندیده یا عددی متفاوت‌ از افراد نرمال خواهند دید.

نسخه کامل تست کوررنگی ایشی هارا دارای ۳۸ صفحه‌است، اما انواع خلاصه شده ۱۰ یا ۲۴ صفحه ای تست ایشی هارا نیز وجود دارند که در معاینات جامع استفاده میشوند. جهت انجام تست لازم است فرد توانایی خواندن و تشخیص اعداد را داشته‌ باشد.
انواع اختلالات کوررنگی

اغلب افرادی که دارای نقص دید رنگی مادرزادی هستند، دچار کور رنگی سبز- قرمز هستند. گروه نادری از این افراد نیز از کوررنگی کامل رنج برده و قابلیت تمایز هیچ گونه تنوع رنگی را ندارند.در افراد دچار کور رنگی کامل، معمولا اختلال بینایی مرکز فوتوفوبیا ( نورگریزی ) و نیز حرکت غیر ارادی کره چشم نیز وجوددارد. نوع دیگری از اختلال دید رنگی ناتوانی درک رنگ‌های آبی – زرد است که نوع جزیی آن تری تانومالی و نوع کلی آن تریتانوپی نام دارد. به‌علت نادربودن این اختلالات، تست کوررنگی ایشی هارا جهت تشخیص این موارد طراحی نشده‌است.
روند انجام تست کوررنگی ایشی هارا چگونه است؟

روند انجام تست بدین صورت است که کارت‌ها در محیطی با نور طبیعی ودر فاصله مناسب از فرد قرار داده شده و از وی خواسته می‌شود تا اعدادی را که مشاهده می‌کند، گزارش دهد. هنگامی‌که فرد پاسخ اشتباه داده یا بیش‌از ۳ ثانیه در تشخیص اعداد مکث کند، امتیازی دریافت نخواهد کرد. براساس تعداد پاسخ‌های صحیح، نرمال بودن و یا وجود اختلالات نقص در دید رنگی یا کور رنگی فرد مشخص خواهد شد.
شرایط نگهداری:

به منظور جلوگیری‌از تغییر رنگ و محو شدن نوشته‌ها، کارت‌ها باید درزمان عدم استفاده در جعبه خود نگهداری شوند و درمعرض نور شدید قرار نگیرند.

تست کور رنگی ایشی هارا 38 پلیت
تست کوررنگی ایشی هارا ۳۸ پلیت ایرانی