دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش با نور سرد

دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش با نور سرد، سایز دسته 16 سانتیمتر، سایز تیغه ها در عکس ها

تماس بگیرید

دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش با نور سرد، سایز دسته ۱۶ سانتیمتر، سایز تیغه ها در عکس ها