دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش

دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش، سایز دسته 14/5 و 15 سانتیمتر، سایز تیغه ها در عکس ها

تماس بگیرید

دسته و تیغه لارنگسکوپ مک اینتاش، سایز دسته ۱۴/۵ و ۱۵ سانتیمتر، سایز تیغه ها در عکس ها