سوزنگیر استرات با فک تنگستن کارباید، کرو(STRATTE)

سوزنگیر استرات با فک تنگستن کارباید، کرو(STRATTE)، سایز 22/5 سانتیمتر، کرو به چپ، کرو به راست

تماس بگیرید

سوزنگیر استرات با فک تنگستن کارباید، کرو(STRATTE)، سایز ۲۲/۵ سانتیمتر، کرو به چپ، کرو به راست