سوزنگیر ریدر با فک تنگستن کارباید(RYDER)

سوزنگیر ریدر با فک تنگستن کارباید(RYDER)، سایز 14/5 و 17/5 و 20 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر ریدر با فک تنگستن کارباید(RYDER)، سایز ۱۴/۵ و ۱۷/۵ و ۲۰ و ۲۳ سانتیمتر