سوزنگیر ساروت با فک تنگستن کارباید(SAROT)

سوزنگیر ساروت با فک تنگستن کارباید(SAROT)، سایز 18 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر ساروت با فک تنگستن کارباید(SAROT)، سایز ۱۸ سانتیمتر