سوزنگیر لیشتنبرگ با فک تنگستن کارباید(LICHTENBERG)

سوزنگیر لیشتنبرگ با فک تنگستن کارباید(LICHTENBERG)، سایز 20 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر لیشتنبرگ با فک تنگستن کارباید(LICHTENBERG)، سایز ۲۰ سانتیمتر