سوزنگیر متیو با فک تنگستن کارباید(MATHIEU)

سوزنگیر متیو با فک تنگستن کارباید(MATHIEU)، سایز 14 و 17/5 و 20 و 24 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر متیو با فک تنگستن کارباید(MATHIEU)، سایز ۱۴ و ۱۷/۵ و ۲۰ و ۲۴ سانتیمتر