سوزنگیر میکرو کاستروویجو با فک تنگستن کارباید صاف(CASTROVIEJO)

سوزنگیر میکرو کاستروویجو با فک تنگستن کارباید صاف(CASTROVIEJO)، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر میکرو کاستروویجو با فک تنگستن کارباید صاف(CASTROVIEJO)، سایز ۱۳ سانتیمتر