سوزنگیر هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)

سوزنگیر هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)، سایز ۱۳ سانتیمتر