قیچی برش

قیچی برش، سایز 13 و 14/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی برش، سایز ۱۳ و ۱۴/۵ سانتیمتر