قیچی جراحی بینی هیمن یک تیغه دندانه دار(HEYMANN)

قیچی جراحی بینی هیمن یک تیغه دندانه دار(HEYMANN)، سایز 18/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی بینی هیمن یک تیغه دندانه دار(HEYMANN)، سایز ۱۸/۵ سانتیمتر