قیچی ظریف جراحی

قیچی ظریف جراحی، سایز 9 و 10 و 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ظریف جراحی، سایز ۹ و ۱۰ و ۱۰/۵ سانتیمتر