قیچی لثه لاکلین دسته صاف(LOCKLIN)

قیچی لثه لاکلین(LOCKLIN)، یک تیغه دندانه دار، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی لثه لاکلین(LOCKLIN)، یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۶ سانتیمتر