قیچی ناخن (مدل قند شکن)

قیچی ناخن، سایز10/5 سانتیمتر، 12/5 سانتیمتر، 13 سانتیمتر، 14 سانتیمتر، 15/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ناخن، سایز۱۰/۵ سانتیمتر، ۱۲/۵ سانتیمتر، ۱۳ سانتیمتر، ۱۴ سانتیمتر، ۱۵/۵ سانتیمتر