محلول ضدعفونی دست ۱۰۰ میل

محلول ضدعفونی دست 100 میل

تماس بگیرید

محلول الکلی بر پایه اتانول ۷۰%
موثر بر روی باکتری،مخمر و ویروس
دارای اسپری
قابل حمل و کوچک
حجم:۱۰۰ میل