محلول ضدعفونی دست ۵۰۰ میل

محلول ضدعفونی دست 500 میل

تماس بگیرید

محلول الکلی بر پایه اتانول ۷۰%
موثر بر روی باکتری،مخمر و ویروس
دارای اسپری
قابل حمل
حجم:۵۰۰ میل