نوار تست قند خون آوان

نوار تست قند خون آوان با 8 عدد الکترود و فقط با 0.5 میکرولیتر نمونه خون می تواند در شرایط دمایی مختلف قند خون شما را اندازه گیری کند.

تماس بگیرید

اندازه گیری قند خون با روش الکتروشیمیایی
اندازه گیری قند خون فقط با ۰.۵ مکیرو لیتر نمونه خون
قابلیت جذب نمونه خون توسط نوار تست

یک بسته ۵۰ عددی نوار تست قند خون آوان حاوی ۲ عدد قوطی ۲۵ عددی نوار تست می باشد.