پالس اکسیمتر صفحه رنگی یانکر

پالس اکسیمتر صفحه رنگی یانکر
تحت لیسانس آلمان
گارانتی: ۶ ماه
صفحه رنگی

تماس بگیرید

پالس اکسیمتر صفحه رنگی یانکر
تحت لیسانس آلمان
گارانتی: ۶ ماه
صفحه رنگی
سنجش میزان اکسیژن خون
سنجش ضربان قلب
دارای بند
تنظیمات آلارم