پنس بیوپسی سرویکس برک(BURKE)، سایز ۱۸۰ میلیمتر

پنس بیوپسی سرویکس برک(BURKE)، سایز 180 میلیمتر

تماس بگیرید

پنس بیوپسی سرویکس برک(BURKE)، سایز ۱۸۰ میلیمتر