چاقو

چاقو، دسته چوبی، سایز لبه برنده 115 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقو، دسته چوبی، سایز لبه برنده ۱۱۵ میلیمتر