چانه بند ضد خر و پُف

استفاده ی آسان
کاملا غیر تهاجمی
بدون عوارض جانبی

500,000 تومان

چانه ‌بند ضدخروپف با بسته نگه داشتن دهان هنگام خواب از خروپف جلوگیری میکند و یکی از راه های جدید درمان خروپف محسوب میگردد.

خروپف می‌تواند برای فرد و اطرافیان او بسیار آزار دهنده باشد. استفاده از این وسیله برای کسانی که عادت دارند با دهان باز بخوابند، یا افرادی که اغلب به پشت می‌خوابند، بسیار مؤثر است.

یکی از کاربرد های چانه بندضدخروپف ، برای بیمارانی است که از دستگاه های کمک تنفسی سی پپ و یا بای پپ استفاده میکنند و تمایل دارند بجای استفاده از ماسک های دهان و بینی ، فقط از ماسک های بینی استفاده کنند لذا برای بسته ماندن دهان در طول شب نیاز به چانه بند دارند.

در صورت استفاده از چانه بند ، نیاز است راه هوایی بیمار ( بینی ) باز باشد زیرا با بسته شدن دهان یکی از راه های هوایی بسته میشود لذا نیاز است راه هوایی دیگر حتما باز باشد.جهت حصول اطمینان از باز بودن بینی در هنگام خواب ،دستگاه ضد خروپف نوزونت پیشنهاد میشود.

چانه بند ضد خر و پُف
چانه بند ضد خر و پُف