کارت تشخیص حساسیت کنتراست

کارت تشخیص حساسیت کنتراست توانایی تمایز کنتراست (تاریکی و روشنی) را ارزیابی می‌کند. استفاده از آن برای تشخیص اختلالات بینایی، بیماران دچار استرابیسم، آمبلیوپی و نیز مشخص کردن سیر عود یا پیشرفت بیماری آب مروارید سودمند است. این تست در دو نوع جهت ارزیابی دید نزدیک (کارتی با ابعاد 40*34 سانتی‌متر) و دید دور (یک چارت در ابعاد 77*61 سانتی‌متر) موجود است.

تماس بگیرید

کارت تشخیص حساسیت کنتراست دارای ۷ خط است که در هر یک از آنها، ۳ دسته ۳ تایی از حروف با کنتراست یکسان وجود دارد. بنابراین، این کارت حاوی ۲۱ کنتراست مختلف است که از چپ به راست و از بالا به پایین کاهش می یابند.

عدد مشخصه هر دسته سه‌تایی در پشت کارت نوشته شده که نشانگر حساسیت کنتراست مورد نیاز برای دیدن آن دسته سه‌تایی از حروف و متناظر با توان ۱۰ حساسیت است.

روند انجام تست بدین صورت است که کارت بایستی در اتاقی با نور مناسب – ترجیحاً نور طبیعی – و در فاصله حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری از فرد قرار گیرد (در نوع مخصوص دید دور فاصله مناسب از فرد برابر با ۳ متر خواهد بود).

پاسخ های فرد هنگامی قابل قبول می‌باشند‌ که دو مورد از هر دسته ۳ تایی به درستی بیان گردند.

این تست برای هر چشم به تنهایی و دو چشم انجام شده و اطلاعات تاریخ، فاصله و عدد مربوط به آخرین دسته ۳ تایی تشخیص داده شده توسط فرد ثبت می‌گردند. نحوه امتیازدهی و روش محاسبه آن در پشت کارت درج گردیده است.

در این کارت تعریف کنتراست و حساسیت کنتراست (برابر با معکوس کنتراست) تعریف شده است.

مرکز تجهیزات پزشکی ایران شما را دعوت به بررسی چارت دید کنترل دار می نماید.