کفی طبی مدیال وج با قوس طولی

تماس بگیرید

موارد استفاده
افرادی که زانوی آنها بصورت ضربدری میباشد

مبتلایان به درد و التهاب در قسمت خارجی زانو

افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه داخلی کف پا قرار میگیرد و قسمت داخلی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی میشود.

انحراف مچ پا به داخل که معمولا با صافی شدید کف پا و Heel valusهمراه است .

نکات مهم
با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود

وج داخلی این کفی با زاویه ۸ درجه طراحی شده و دارای قوس طولی و عرضی میباشد.

کفی طبی را بگونه ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد.

این وسیله صرفا جهت جلو گیری از پیشرفت زانوی ضربدری و صافی شدید کف پا است و سبب از بین بردن عوارض ناشی ار آنها می شود.

سایز بندی
از شماره ۲۸ تا ۴۷