ابزار جراحی استئوتوم، کریسون، رسپ، رونژور و انواع مدل های آنها

آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

آشنایی با ابزار جراحی استئوتوم، کریسون، رسپ، رونژور

ابزار جراحی استئوتوم چیست؟

این تیغه ها دارای یک انتهای تیز هستند و در انتهای دیگر خود دارای یک قسمت پهن یا محلی برای وارد کردن ضربه توسط چکش می باشند.

 

استئوتوم اسمیت پترسون

موارد استفاده: برای تراشیدن استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

با بلندی ۶.۵ یا ۸ اینچ موجود است . در عرض های متفاوت از ۴ تا ۲۵ میلی متر موجود می باشد.

osteotome01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

استئوتوم لمبوت

موارد استفاده چیست؟

به منظور علامت گذاری یا ایجاد خط برش در استخوان بکار می رود.

خصوصیات: با انتهای مستقیم یا دارای انحنا موجود است. با بلندی ۹ اینچ و پهنای ۶-۱۳-۱۹-۲۵-۳۲ یا ۳۸ میلی متر موجود می باشد.

lambotte01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

 

استئوتوم الکساندر

موارد استفاده برای ایجاد خط برش در استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات: با انتهای مستقیم یا دارای انحنا موجود است . با بلندی ۸ اینچ و پهنای  ۶ – ۹ – ۱۳ – ۱۶ – ۱۹ – ۲۵ و یا ۳۲ میلی متر موجود است.

alexander1 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

الویتور

الویتورها یا جدا کننده ها به منظور جدا کردن بافتها از استخوان یا غضروف ها ، یا جدا کردن لایه سطحی استخوان مورد استفاده قار می گیرند.

 

فریر الویتور

موارد استفاده برای جدا کردن بافت های نرم از غضروف بکار می رود(بعنوان مثال دیواره بینی)

دارای دو انتهای کند یا تیز است. با طول ۷ اینچ موجود می باشد.

freer01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پریوست الویتور

برای برداشتن لایه سطحی استخوان قبل از ایجاد برش در استخوان بکار می رود.

دارای یک یا دو انتها تیز یا کند می باشد. دارای نوک مستقیم یا دارای انحنا که ممکن است باریک یا پهن باشد.

نام های دیگر: فارابوف ، کانورس، لانگنبک ، جوزف ،

periost01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

 

الویتور ریب

الویتور دنده

موارد استفاده: برای ایجاده یه خط برش در طول دنده ها بمنظور جدا کردن بافت های نرم و غضروف ها بکار می رود.

با تیغه های متمایل به چپ و راست و در اندازه هایی برای بزرگسالان و اطفال موجود می باشد.

doyenelavator01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

الویتور سپتوم

الویتور کیلیان

برای بالا آوردن و تشریح دیواره بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای یک انتها، با تیغه کند می باشد.

septum01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

 

رانژور

ابزاری هستند به منظور کندن قطعه ای از استخوان میتوان از آنها استفاده نمود.نسبت به موضع استفاده این ابزار انواع سنگین تا ظزیف موجود می باشند.

 

رانژور دبل اکشن یا رونژور دبل اکشن

Double Action Rongeur

بمنظور کندن قطعه کوچکی از استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای دهانه مستقیم یا دارای انحنا است. قابلیت برش ۴ تا ۸ میلی متر از استخوان را دارا می باشد.

rongeur - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

کریسون

موارد استفاده: برای برداشت قطعات ظریف از استخوان در طول جراحی های اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد.(مانند لامینکتومی)

دارای دهانه رو به بالا یا پایین است که از ۴۰ تا ۹۰ درجه بصورت زاویه دار می باشد.

قابلیت کندن ۳.۵ تا ۶.۵ میلی متر از استخوان را دارا می باشد.

 

kerisson01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

لمپرت

برای کندن استخوان یا برداشت بافت های نرم اطراف آن بکار می رود.

شامل انواع مستقیم و دارای انحنا می باشد.ظریف است و قابلیت برش ۲.۵ میلی متر از استخوان را دارا می باشد.

lampert01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

رونژور بسون

Bethune

بمنظور برش دنده ها مورد استفاده قرار میگیرد.

دارای انحنا به سمت چپ و راست است.دراندازه هایی برای بزرگسالان و اطفال موجود می باشد.

bethune01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

سوهان یا رسپ

این وسایل به این منظور طراحی گردیه اند تا یک لایه ظریف از روی استخوان را بردارند و شکل دلخواه رادر استخوان ایجاد کنند.

 

رسپ آفریخ

برای صاف کردن ناهمواریهایی که در سطح استخوان قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین برای تخلیه کانال میانی استخوان در آماده سازی برای قراردادن پروتز بکار می رود.

دارای یک یا دو انتها می باشد. دارای نوک گرد یا تیز است که دندانه های برنده متمایل به جلو یا عقب دارند.این دندانه ها می توانند ریز یا درشت باشند.

نام های دیگر این رسپ :فومون ، پوتی ، مالتز ، کاتل ، لوئیس

fomonrasp1 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

رسپ وینر یا سوهان وینر

بمنظور صاف کردن استخوان و غضروف بینی در طول جراحی های دیوار بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای یک نوک تیز است و در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ موجود است.

wiener01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

دیگر ابزارها

 

بن کاتر لیستون

بمنظور برش استخوانها مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای نوک مستقیم یا زاویه دار می باشد.دارای بدنه مستقیم یا دارای انحنا است.در انواع ساده یا دبل اکشن موجود است.

bonecuter01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

سرنو لوزه

برای بریدن لوزه بکار می رود.

در انواع چرخ دنده دار و بدون چرخ دنده موجود می باشد. با بلندی ۱۰ یا ۱۱ اینچ موجود است.

نام دیگر: Eves

sernoloze2 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

اره آمپوتاسیون

برای برش استخوان در قطع عضو بکار می روند.

در اندازه های متفاوت موجود است . دارای دندانه های بسیار تیز هستند. ممکناست دندانه ها درشت یا ریز باشند.

saw01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

درماتوم

بمنظور ایجاد گرافتهای پوستی مورد استفاده قرار می گیرد.

قابلیت تنظیم برای برداشت ضخامتهای متفاوت از پوست را دارا می باشد.

dermatom01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس های بافت

از این پنس ها جهت گرفتن و نگهداشتن و بلند کردن بافتهای نرم و رگهای خونی استفاده می شود. تعداد این پنس ها بسیار زیاد می باشد.

هر کدام از آنها برای انجام کاری ساخته شده اند تا با حفظ ایمنی کامل محل و موضع مورد نظر را بگیرند و صدمه ای و به آن وارد نکنند.

 

پنس آدسون

برای نگهداشتن بافت های سطحی مانند پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای نوک بدون ددانه یا دارای دندانه های ۱ در ۲ یا ۲ در ۳ و به طول ۱۲.۱ سانتی متر موجود است.

adson01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

آدسون بران

برای نگهداری بافت های سطحی و ظریف در جراحی هایی مانند جراحی پلاستیک بکار می رود.

در انواع ۷ در ۸ و ۹ در ۹ دندانه،به طول ۱۲.۱ سانتی متر موجود می باشد.

adsonbrown1 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

 

پنس بایونتی

برای نگه داری بافت ها در طول جراحی های اعصاب و گوش و حلق و بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای سر میخی شکل که میتواند ۱ در ۲ دندانه باشد و به طول ۲۰.۳ سانتی متر می باشد.

bayoneti01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس

بمنظور بلند کردن یا نگه داشتن بافت یا اجسام ، در محل برش جراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

در سازهای مختلف از ظریف تا قوی موجود است.

dressingforceps01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

 

پنس لاولیس

برای نگه داری بافت ریه بکار می رود.

به بافت آسیب وارد نمی کند.در انواع مستقیم و دارای انحنا موجود می باشد.

lavelace01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

پنس پنینگتون

برای نگهداری بافت ها و احشاء در حین عمل های عمومی، خصوصا جراحی رکتال بکار می رود.

دارای نوک مثلثی شکل است.با طول ۶ تا ۸ اینچ موجود می باشد.

penington01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پتیوتری

برای نگهداری بافت ها در طول جراحی های اعصاب مانند لامینکتومی  مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای دهانه دندانه داری می باشد که رو به بالا یا پایین یا مستقیم قرار گرفته است.این دهانه در اندازهخ های ۲ در ۱۰ تا ۴ در ۱۰ میلی متر درجه بندی شده است. با بلندی ۵ تا ۷ اینچ موجود می باشد.

pitutery01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

پنس روسی

برای نزدیک کردن بافت ها در حین بستن لایه های آن مانند فاشیا بکار می رود.

با بلندی ۶ ، ۸ یا ۱۰ اینچ موجود می باشد.

russianforceps1 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس سپتوم دبل اکشن

برای نگه داشتن دیواره بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

دبل اکشن و دارای تیغه های قاشقی شکل است.

SEPTUMJANSEN2 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

تناکولوم

برای نگهداری سرویکس و اعمال کشش در رحم مورد استفاده قرار می گیرد.

مستقیم یا دارای انحنا است.دارای یک یا دو دندانه می باشد و با بلندی ۱۰ اینچ موجود است.

TENACULUM01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس آلیس

برای نگهداشتن بافت ها و احشاء مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای انتهایی با دندانه های ۴ در ۵ ، ۵ در ۶ و ۹ در ۱۰ است و در سایزهای مختلف موجود می باشد.

 

ALIS01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس ببکاک

این نوع ابزار جراحی برای نگه داری بافتهای ظریف بدون اینکه به آنها آسیب وارد کند مورد استفاده قرار می گیرد.

با دهانه قوی یا ظریف و در اندازه های متفاوت موجود است. از لحاظ طولی در سایزهای ۵.۵ تا ۹.۵ اینچ دسته بندی شده است.

BABCOCK01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس دیباکی

برای نگهداشتن دقیق بافت ها در حین جراحی هایی مانند عروق و قلبی – عروقی بکار می رود.

با نوکی مستقیم یا دارای انحنا موجود است . در سایزهای مختلف دسته بندی شده است.

DEBAKEY01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

پنس پات اسمیت

برای نگه داشتن بافت های ظریف در حین جراحی های عروق و خصوصا عروق اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای نوکی با دندانه های ۱ در ۲ یا نوکی بدون دندانه و شیاردار است و در اندازه های مختلف موجود می باشد.

POTTSSMITH01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

 

بن هولدر یا نگهدارنده استخوان

از پنس های چنگک دار، انبردستی و سایر پنس های سنگین جهت ثابت نگهداشتن استخوانها استفاده می شود.

 

لومن

Lowmann

ابزار جراحی بن هولدر به منظور نگهداشتن استخوان یا نزدیک کردن دو قطعه استخوان و ثابت سازی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای سه شاخ است که یکی از آنها متحرک و قابل تنظیم می باشد.

جهت خرید بن هولدر با کارشناسان مرکز تجهیزات پزشکی ایران تماس حاصل فرمایید.

boneholder01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

بن هولدر فرگوسن

خرید بن هولدر؟

بن هولدر نوعی ابزار جراحی است که بمنظور نگهداری و جابجابی استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

در سایزها و اشکال گوناگون موجود است.

boneholderfergusson1 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

پنس شانگیر

پنس شانگیر چیست؟

پنس شانگیر ابزار جراحی است که برای نگه داشتن شانها مورد استفاده قرار می گیرد.

towelclamps01 - آشنایی با استئوتوم ، الویتور ، رانژور و رسپ (سوهان)

 

خواهشمند در صورت نیاز خرید شانگیر ، خرید بن هولدر ، خرید استئوتوم و خرید انواع ابزار جراحی با مرکز تجهیزات پزشکی ایران تماس حاصل فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *