اسکوپ رحمی کوزی(CUZZI)

اسکوپ رحمی کوزی(CUZZI)، سایز 30 سانتیمتر ، 14 و 18 و 21 میلیمتر

تماس بگیرید

اسکوپ رحمی کوزی(CUZZI)، سایز ۳۰ سانتیمتر ، ۱۴ و ۱۸ و ۲۱ میلیمتر