سوزنگیر میکرو جاکوبسن با فک تنگستن کارباید(JACOBSON)

سوزنگیر میکرو جاکوبسن(JACOBSON)،با فک تنگستن کارباید مستقیم، سایز 18 و 21 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر میکرو جاکوبسن(JACOBSON)،با فک تنگستن کارباید مستقیم، سایز ۱۸ و ۲۱ سانتیمتر