پاشنه پوش ضد ترک پا

تماس بگیرید

ابتدا پاشنه پای خود را با مقدار کمی از پماد داخل بسته چرب نموده ، سپس پاشه پوش ها را بپوشید . با هر استحمام پوست های اضافی پاشنه پا را با سنگ پا برطرف نمایید .
پس ازچند روز استفاده مداوم از پاشنه پوش طب و صنعت ، پاشنه های شما نرم و لطیف خواهد شد.
سایز کوچک برای پاهای شماره ۴۰ و کوچکتر از ۴۰
سایز بزرگ برای پاهای شماره ۴۱ و بزرگتر از ۴۱