چاقو لانگنبک یک لبه (LANGENBECK)

چاقو لانگنبک یک لبه (LANGENBECK)، سایز لبه برنده 120 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقو لانگنبک یک لبه (LANGENBECK)، سایز لبه برنده ۱۲۰ میلیمتر