تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

بریدن و جدا کردن:

تیغ ها و قیچی ها و کورت ها و وسایل مخصوص برش، لبه های تیزی دارند. از آنها برای بریدن، جدا کردن و یا قطعه کردن بافت ها استفاده می شود.

این وسایل باید جدای از وسایل دیگر نگهداری شوند.

و از لبه های تیز آنها باید در هنگام تمیز کردن، استریل کردن و انبار کردن محافظت شود.

برای جلوگیری از جراحت و آسیب های ناشی از وسایل تیز از جمله تیغه ها و چاقوهای جراحی، نیاز به رعایت اصول محافظتی ویژه ای می باشد.

 

دسته بیستوری و تیغ بیستوری:

معمولا از دسته چاقوهای جراحی با تعویض تیغه آنها مجددا استفاده می کنند. غالبا دسته این چاقوهای جراحی را از جنس برنج می سازند و تیغه های آنها ممکن است از استیل کربن ساخته شود.

تیغه ها توسط شکافی که بر روی آنها وجود دارد در داخل شیارهای دسته چاقوی جراحی قرار میگیرند.

هرگز نباید از انگشتان دست برای جا زدن یا درآوردن تیغه هااستفاده نمود. برای این کار از سوزنگیر یا یک هموستات قوی مانند هموستات کلی باید استفاده کرد.

تیغه های مختلف برحسب شکل و اندازه و یا بر حسب بلندی و پهنایی که دارند به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

scalpel2 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

  • همانطور که در عکس نوشته شده است از چب با راست شماره ۱۰-۱۱-۱۲-۱۵-۲۰ شماره تیغ های بیستوری می باشد.
  • معمولا از تیغه های شماره ۱۰ بیشتر استفاده می شود. قسمت پهن این تیغه ها در یکطرف بصورت گرد می باشد.
  • شماره دسته آنها ۳- ۷ و ۹ می باشد. تیغه های شماره ۲۰ – ۲۱ و ۲۲ نیز همین شکل می باشند اما بزرگترند و روی دسته شماره چهار نصب می گردند.
  • تیغه های شماره ۱۱ لبه های صاف و نوک تیزی دارند و روی دسته های ۷ – ۹ و ۱۰ نصب می گردند.
  • تیغه های شماره ۱۲ به شکل چنگک هستند و لبه تیز آنها در یک طرف بصورت خمیده می باشد و روی دسته های ۳ – ۷ و ۹ نصب می گردند.
  • تیغه های شماره ۱۵ کوچکتر و کوتاهتر هستند و لبه های برش آنها خمیده تر از تیغه های شماره ۱۰ می باشد.
  • شماره دسته این تیغه ها ۳ -۷ و ۹ می باشد. یک نوع تیغه شماره ۱۵ وجود دارد که شبیه همین تیغه می باشد اما کوچکتر است و برای ایجاد برش های کوچکتر بطور مثال در جراحی های اطفال بکار میرود.
  • تیغه شماره ۲۳ که لبه برش آن بشکل خمیده است و غالبا نسبت به تیغه های شماره ۲۰ – ۲۱ و ۲۲ دارای نوک تیزتری می باشد. تیغه شماره ۲۳ بر روی دسته شماره ۴ نصب می شود.
  • به این ترتیب تیغه ها با اشکال و زوایای متفاوت جهت انجام جراحی های مختلف ساخته می شوند. این تیغه ها یر روی دسته های مخصوص خود سوار می شوند.

scalpel3 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

چاقوها:

چاقوهای جراحی در شکل هاو سایزهای گوناگون موجود می باشند. برخی از آنها مانند چاقوهای آشپزخانه فقط در یک طرف خود دارای لبه برنده هستند.

چاقوهای جراحی ممکن است دارای یک یا دو لبه برنده باشند که برای اهداف خاصی طراحی شده اند.

چاقوهای کاتاراکت در جراحی های چشمی استفاده می شوند.

knives1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

چاقوی گوش که بمنظور ایجاد یک سوراخ ظریف روی پرده صماخ و خارج شدن ترشحاتی که در پشت آن تجمع یافته طراحی گردیده است.

earknife1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

چاقوهایی که به منظور قطع عضو یا چاقوهای امپوتاسیون بکار می روند.

amputationknife1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

قیچی ها:

تیغه های قیچی ممکن است صاف ، زاویه دار ، خمیده ، نوک تیز و یا کند باشند.

دسته قیچی ها ممکن است بلند یا کوتاه باشند.بعضی از قیچی ها فقط برای بریدن و جدا کردن بافتهای بدن بکار می روند.

بعضی دیگر نیز برای بریدن مواد دیگر از قبیل نخها و پارچه ها مورداستفاده قرار می گیرند.

برای حفظ تیزی تیغه های قیچی و کج نشدن این تیغه ها ، باید قیچی ها را فقط برای اهدافی که در نظر گرفته شده اند استفاده کرد.

 

 

قیچی بافت (Tissue Scissors)

قیچی های مخصوص بریدن و قطع کردن بافت ها باید دارای تیغه های تیز باشند. نوع و ممحل بافت تعیین کننده نوع قیچی ای می باشد که جراح از آن استفاده می کند. قیچی هایی که برای بریدن و قطع کردن بافتهای سفت بکار می روند، سنگین تر از قیچی های هستند که برای بریدن بافتهای نرم بکار می روند.

این قیچی ها معمولا ساختار ظریف تری دارند.

از قیچی هایی با تیغه کج و یا زاویه دار برای دسترسی به اطراف و زیر موضع جراحی استفده می شود. دسته این قیچی ها برای رسیدن به حفره های عمیق بدن باید بلندتر باشد.

 

قیچی میکرو

نام علمی: کاستروویجو (Castroviejo)

برای بریدن و جدا کردن افتهای ظریف مانند مویرگ ها بکار می رود.

بسیار ظریف و دقیق است . دارای دسته هایی فنری می باشند. در انواع کوتاه ، بلند ، مستقیم و دارای انحنا موجود می باشد.

scissorscastro1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی آیریس

Iris

برای برش بافتهای ظریف در جراحی پلاستیک، دست ها و عروق کوچک بکار میرود.

در اندازه کوچک، با تیغه های تیز و دقیق و در انواع انحنا و بدون انحنا موجود می باشد.

irisscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی جانسن

Jansen

برای برش غضروف دیواره بینی مورد استفاده قرار می گسرد.

دارای تیغه های تیز و خمیده می باشد.

jansenscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی میو

Mayo

برای برش بافتهای ضخیم و محکم مانند فاشیا مورد استفاده قرار می گیرد.

ممکن است نوک تیغه های آن گرد یا تیز باشند و در اندهزه های مختلف موجود میباشد.

mayoscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی متز یا قیچی متزنبام

Metzenbaum

به منظور تشریح بافتهای نرم بکار می رود.

دارای نوک تیز یا گرد می باشد و تیغه های آن مستقیم است.

metzenbaumscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی پاتس

Potts

برای گسترش برش در وریدها یا شریان ها بکار می رود.

دارای تیغه های است که ۲۵ تا ۶۰ درجه دارای انحنا می باشند. در اندازه های متفاوت موجود است.

Vascular Scissors

potsscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

قیچی استیونس یا قیچی تنوتومی

برای تشریح بافتها ، بطور مثال در جراحی های دست بکار می رود.بمنظور نفوذ به داخل بافتها و همچنین گسترش و برش آنها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای نوک باریک و کوتاه می باشد که ممکن است تیز یا کمی گرد باشد.در اندازه های کوچک موجود است.

stevensscissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

قیچی نخ یا قیچی بخیه

قیچی های مخصوص بریدن نخهای بخیه دارای نوک کند می باشند تا از بریدن بافت های نزدیک به محل بخیه جلوگیری نمایند.

برای برش انواع نخهای بخیه مورد استفاده قرار می گیرد.

suturescissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

 

قیچی سیم بر یا قیچی یونیورسال

قیچی های مخصوص بریدن سیم که دارای تیغه های کوتاه و سنگین هستند.

این قیچی ها بجای قیچی های بخیه استفاده می شوند تا نخهای بخیه از جنس فولاد ضد زنگ را ببرند.

تیغه ها، دارای انحنا به یکطرف می باشند و یکی از تیغه ها دندانه دار است.

universal scissors1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

 

قیچی پین بر

قیچی های سنگین و محکمی هستند که برای بریدن سیم هایی که جهت ثابت نگهداشتن استخوانها بکار می روند، استفاده می شود.

برای برش پین ها استفاده می شوند.

دارای لبه بسیار سخت و محکم می باشند.در اشکال و اندازه های گوناگون موجود است.

wirecutter1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

 

قیچی بانداژ یا قیچی پانسمان

قیچی لیستر

قیچی مخصوص پانسمان و بریدن بانداژ که جهت بریدن پانسمان و بازکردن وسایلی نظیر بسته های پلاستیکی بکار می روند.

نام علمی: لیستر

برای بریدن پانسمان و باندها مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای تیغه هایی است که به یکطرف انحنا دارند و نوک یکی از این تیغه ها گرد و کندتر از تیغه دیگر است.

LISTERSCISSORS2 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

کورت ها

در بعضی مواقع لازم میشود تا یک بافت یا استخوان از طریق تراشیدن با یک تیغه تیز، حلقوی و یا قاشقک مانند ، برداشته شود .

کورت ها دارای انواع متفاوتی هستند و نسبت به خصوصیاتی مکه دارند در بخش های متفاوت بدن بکار می روند.

 

کورت بران یا کورت قاشقی

Brun

برای تراشیدن استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای انحنا یا بصورت مستقیم است.دارای انتهای قاشقی شکل یا انتهای باز می باشد.

curettevolkman1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

 

 

کورت پوستی

بمنظور تراشیدن پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای انتها باز به شکل حلقه و قلاب است و با عرض ۳ تا ۶ میلی متر موجود می باشد.

curettefox01 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

کورت گوش یا کورت باک

بمنظور تراشیدن گوش داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

ممکن است دارای یک یا دو انتها باشد.

دارای نوک تیز یا کند که گرد یا بیضی شکل می باشد.از سایز ۰۰ تا ۳ میلی متر موجود است.

CURETTEBUCK1 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

کورت رحمی هنی

کورت رحمی برای تراشیدن لایه اندومتریال رحم مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای لبه دندانه دار و با حلقه باز است .

HEANY01 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

کورت رحمی

هانتر

برای تراشیدن حفره رحم بکار می رود.(بطور معمول برای تخلیه رحم پس از ختم حاملگی)

دارای بدنه طویل و یک حلقه باز که عرض آن ۳ سانتی متر می باشد.

CURETTEREHAMI01 - آشنایی با تیغ ها و قیچی ها و کورت ها

 

 

جهت خرید تیغ ها و قیچی ها و کورت ها می توانید به بخش ابزار جراحی مراجعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *