قیچی وسکولار پاتس – اسمیت(POTTS-SMITH)

قیچی وسکولار پاتس – اسمیت(POTTS-SMITH)،نوک تیز و کند، سایز 19 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی وسکولار پاتس – اسمیت(POTTS-SMITH)،نوک تیز و کند، سایز ۱۹ سانتیمتر