ضدعفونی دست sanocid plus نیپکو ۵۰۰ میلی لیتر

تماس بگیرید

محلول آماده به مصرف الکلی ویژه ضدعفونی دست و اسکراب جراحی
بسته بندی 500 میلی لیتر محلول آماده مصرف